Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι οραματιστές ηγέτες και ηγέτιδες που αναφέρονται στη συνέχεια ενέπνευσαν τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ζούμε σήμερα. Χωρίς την ενεργητικότητα και τον δυναμισμό τους, δεν θα ζούσαμε σε έναν κόσμο ειρήνης και σταθερότητας που σήμερα θεωρούμε δεδομένο.

Αγωνιστές και αγωνίστριες της αντίστασης, δικηγόροι και βουλευτές, οι πρωτεργάτες και πρωτεργάτριες της ΕΕ αποτελούσαν μια ποικιλόμορφη ομάδα ανθρώπων με κοινά, ωστόσο, ιδανικά: μια ειρηνική, ενωμένη και ευημερούσα Ευρώπη.

Εκτός από τους πρωτεργάτες και τις πρωτεργάτριες που αναφέρονται παρακάτω, πολλοί άλλοι εργάστηκαν και εργάζονται ακατάπαυστα για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Έτσι, η παρούσα ενότητα για τους πρωτεργάτες και τις πρωτεργάτριες της ΕΕ βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη.

Η πολιτικη ηγεσια της Ευρωπαϊκης Επιτροπης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κατά την πρώτη επίσημη συνεδρίασή του υπό την προεδρία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το Σώμα των επιτρόπων ενέκρινε τις μεθόδους εργασίας του όσον αφορά την οργάνωση της πολιτικής ηγεσίας. Οι μέθοδοι εργασίας βασίζονται στις αρχές της συλλογικότητας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας και αποτελούν το θεμέλιο των εργασιών της Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024.

Η δέσμη αποφάσεων περιλαμβάνει:

  • τις αρμοδιότητες κάθε επιτρόπου και τη λειτουργία των υπηρεσιών υποστήριξης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των έξι ομάδων επιτρόπων
  • τους κανόνες σύνθεσης των προσωπικών γραφείων των επιτρόπων και της υπηρεσίας εκπροσώπου Τύπου
  • τη δημιουργία της I.D.E.A., της εσωτερικής ομάδας προβληματισμού της Επιτροπής

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικό φόρουμ για τη διεξαγωγή πολιτικών συζητήσεων και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται άμεσα από τους ψηφοφόρους σε όλα τα κράτη μέλη, για να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των λαών σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους της ΕΕ και για να διασφαλίζουν ότι τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ λειτουργούν δημοκρατικά.

Αρμοδιότητες και διαδικασίες 

Το Κοινοβούλιο λειτουργεί ως συννομοθέτης, ασκώντας από κοινού με το Συμβούλιο την εξουσία να εγκρίνει και να τροποποιεί νομοθετικές προτάσεις καθώς και να αποφασίζει για τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Εποπτεύει επίσης το έργο της Επιτροπής και άλλων οργανισμών της ΕΕ και συνεργάζεται με τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της ΕΕ για να έχει τη συμβολή τους. Στις σελίδες αυτές θα δείτε πώς λειτουργούν όλα αυτά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο