Το Γραφείο

Το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος βρίσκεται στις Βρυξέλλες και λειτουργεί από το έτος 1998, είναι υπηρεσία της Ιεράς Συνόδου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος στο εξωτερικό και στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο που εγκαινιάσθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2003.

Τί εξυπηρετεί το γραφείο

Οι Σκοποί

  1. Να παρακολουθεί και να μελετά οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με τις τρέχουσες εργασίες, δραστηριότητες, έρευνες και εξελίξεις της Ε.Ε., του Σ.Ε. και της UNESCO και ενδιαφέρει άμεσα την Εκκλησία της Ελλάδος, ώστε να είναι δυνατή η διατύπωση σχετικών παρατηρήσεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές.
  2. Να συμμετέχει στο διάλογο για ειρήνη, συμφιλίωση και συνεργασία των λαών της Ευρώπης, προωθώντας και ενισχύοντας πολιτιστικές και ανθρωπιστικές δραστηριότητες και να συμβάλλοντας στην ενίσχυση της συνοχής της ευρωπαϊκής κοινωνίας, με σεβασμό στην ποικιλία των εθνικών και πολιτιστικών ταυτοτήτων της Ευρώπης.
  3. Να υποστηρίζει και να προάγει το πνευματικό και πολιτιστικό έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος κυρίως μέσα από τη συνεργασία της με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της UNESCO, αλλά και κάθε άλλου ευρωπαϊκού φορέα.
  4. Να διατηρεί και να αναπτύσσει τη σύσφιγξη των σχέσεων με τους Αντιπροσώπους Εκκλησιών, θρησκευτικών κοινοτήτων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και γενικώς εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  5. Να συμμετέχει σε δραστηριότητες, οι οποίες προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν στη θρησκευτική, πνευματική, ανθρωπιστική και οικονομική αλληλεγγύη μεταξύ των λαών της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου, ώστε να ενισχυθούν οι αρχές του αλληλοσεβασμού, της αλληλοκατανόησης και της αλληλεγγύης, μέσα σε ένα πνεύμα καταλλαγής και ενάντιο στην ξενοφοβία και τις φυλετικές διακρίσεις.
  6. Να συμβάλλει στη διοργάνωση εκδηλώσεων όπως διαλέξεων, σεμιναρίων, ομάδων εργασίας, συνεδρίων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων με θέματα τα οποία αφορούν στην Ορθόδοξη παράδοση, την Ιστορία, την Τέχνη, την Εκπαίδευση ή θέματα θεολογικού ή επικοινωνιακού περιεχομένου.

Εικόνες από το εξωτερικό και το εσωτερικό του γραφείου

Φωτογραφίες

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Γραφείο

Γνωρίστε μας

Ο Διευθυντής

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον Διευθυντή του Γραφείου στις Βρυξέλλες.

Η Αποστολή

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα του Γραφείου στις Βρυξέλλες.

Η διεύθυνση του γραφείου

Η Έδρα στις Βρυξέλλες

Boulevard Saint-Michel 50 Bruxelles 1040 Belgium

Μετάβαση στο περιεχόμενο