Μήνυμα για την 25η Μαρτίου

Η 25η Μαρτίου, ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, συμβολίζει την ιστορική νίκη του ελληνισμού απέναντι στον κατακτητή, την έναρξη της εθνικής παλιγγενεσίας. Η Ορθόδοξος Εκκλησία έρανε τον αγώνα με το αίμα της, ενώ για αιώνες διατηρούσε άσβεστη τη φλόγα του ελληνισμού στα στήθη των υποδουλωμένων. Ήταν μια νίκη και της Ευρώπης, η εικαστική και ποιητική τέχνη της οποίας παρακίνησε τον αγώνα και τη συμπαράσταση σ’ αυτόν. Η Σφαγή της Χίου, η Έξοδος του Μεσολογγίου και άλλοι ακόμα πίνακες, μα και πολύ σημαντικά κείμενα-σταθμοί της εποχής, μαρτυρούσαν ότι ο σεβασμός των λαών δεν ήταν τοπική αντίδραση απέναντι στη βαναυσότητα και τη σκληρότητα. Ήταν διεθνές αίτημα των πολιτισμένων ανθρώπων. Σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος ασπάζεται, όπως ποτέ δεν έπαψε να κάνει, αυτή τη μεγάλη ιδέα, θέτοντας καθημερινά τον εαυτό της στην υπηρεσία του πονεμένου ανθρώπου, όπου και αν εκείνος βρίσκεται, με σκοπό την ανακούφισή του.

Ας μας υπενθυμίζει η σπουδαία επέτειος του ελληνισμού και της ορθοδοξίας το μεγάλο χρέος μας προς τους απανταχού λαούς και τους ανθρώπους τους.