Παιδί, Ευρώπη και Ορθόδοξος Εκκλησία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει την υπόσχεση διαφύλαξης των δικαιωμάτων του παιδιού, με στόχο την ποιοτική ζωή του. Πρώτιστα δικαιώματα περιλαμβάνουν την ασφάλεια, το παιχνίδι, τη μάθηση και την έκφραση άποψης. Στο πλαίσιο αυτό εκπαιδεύονται άνθρωποι σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, οι κυβερνήσεις διδάσκονται τρόπους πρακτικής εφαρμογής, αλλά και καταβάλλονται χρήματα ώστε να τροφοδοτούνται όλες οι απαραίτητες δράσεις με στόχο τη δυνατότητα και δυναμική των παιδιών να ασκούν τα δικαιώματά τους. Η Ορθόδοξος Εκκλησία συντάσσεται με τις επιδιώξεις της Ευρώπης, προσθέτοντας, πλάι στην κοσμική, τη θεολογική θεώρηση του εγχειρήματος: τα παιδιά είναι όλα παιδιά του Θεού (προς Ρωμαίους 8:16) και για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουν ίσα δικαιώματα μεταξύ τους αλλά και με τον άνθρωπο κάθε ηλικίας. Παρόλα αυτά, επίσημες αναφορές μαρτυρούν ότι περισσότερα από τα μισά παιδιά παγκοσμίως στερούνται αγαθά απολύτως απαραίτητα στην παιδική ηλικία. Η Ορθόδοξος Εκκλησία αγωνίζεται, όχι μόνο πρακτικά με το κοινωνικό της έργο, μα και πνευματικά για την ενδυνάμωση της ηθικής διάστασης στην ευρωπαϊκή νοοτροπία, που θα ενισχύσει το θεσμικό έργο των επίσημων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμβάλει στην εξάλειψη των ενεργειών καταπάτησης των παιδικών δικαιωμάτων.