Συνάντηση Επιτροπής Ορθοδόξων Αντιπροσωπειών παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει

Σήμερα 28ην Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε, στὸ «Ὀρθόδοξο Κέντρο Ambiorix» στὶς Βρυξέλλες, συνάντηση τῶν μελῶν τῆς «Ἐπιτροπῆς τῶν Ἀντιπροσωπειῶν τῶν κατὰ τόπων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει» (CROCEU).

Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη συνάντηση ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπὸ τοῦ παρελθόντος μηνὸς Ἰουλίου, ὁ Πρόεδρος τοῦ Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρὰ τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).

Μεταξὺ τῶν νέων μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς ἦτο καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τανάγρας κ. Ἀπόστολος, νέος Διευθυντὴς τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθὼς ἐπίσης καὶ οἱ Πρωτοπρεσβύτεροι κ. Κωνσταντῖνος Κενανίδης καὶ κ. Pawel Cecha (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον).

Τὰ ἄλλα μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ταύτης εἶναι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος κ. Sorin Selaru καὶ ὁ Πρεσβύτερος κ. Georges Valcu (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας) καὶ ὁ Πρεσβύτερος κ. Stoyan Berbatov (Πατριαρχεῖον Βουλγαρίας).

Διαβάστε περισσότερα εδώ.